Peruntukan Untuk Bina Stadium Mini Dan Pusat Pentadbiran Di Balai Ringin Diluluskan