Penjenamaan Semula Permata, Pengisian Program Akan Ditingkatkan