Pengurusan Cekap, Tabung Baitulmal Sarawak Dapat Pengiktirafan