Agensi Komited Bina Kesedaran Awam Berhubung Perancangan, Tindakan Kerajaan